All for Joomla All for Webmasters

Дијалог

Како носители на јавно - приватниот дијалог во сферата на микрофинансирањето и небанкарските финансиски институции, работиме континуирано на анализирање на финансискиот систем во соработка со регулаторните институции, предводени од Народната Банка на РМ и Министерството за финансии и идентификување на предизвиците со кои се соочуваат нашите членки и нивните клиенти. Дијалогот се фокусира и на градење на поволно регулаторно окружување за воведување на нови и современи технологии и иновации во дејноста, како клучен фактор за одржлив развој на микрофинансирањетоќ

Во непрекината комуникација и низ партнерски однос со регулаторите и останатите засегнати страни, работиме на подобрување на политиките и регулаторната рамка, со примена на разновидни алатки и инструменти, во облик на анализи, студии, специјализирани обуки и други поврзани активности кои ги промовираат принципите на конкурентност, иновација и финансиска инклузија.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…