All for Joomla All for Webmasters

За нас

Сојузот се фокусира кон поддршка на почетните претприемачи, микро и малите претпријатија, како и сите други кои имаат отежнат пристап до финансиски услуги (Ромите, руралната популација, итн.).

Заради остварување на целите, Сојузот работи на воспоставување силни врски со други слични домашни невладини организации, меѓународни организации и странски донатори.

МФО се базира на следните вредности: претприемништво, учество, партнерство, одговорност и транспарентност, одржливост и еднакви можности.

Во остварување на своите цели и задачи Сојузот се користи со следните методи:

-  анализи и истражување;

- следење на состојбите;

- јакнење на свеста преку кампањи и други активности

- подготовка и предлози на релевантни правни акти и механизми за подржувачко деловно опкружување;

- јакнење на капацитети преку обуки и консултации;

- заеднички реакции и настапи во јавноста.

Нашата мисија

Нашата мисија

Мисијата на МФО е да придонесе за создавање општество во кое одржливиот микрофинансиски сектор ќе испорача адекватни финансиски и нефинансиски услуги за намалување на сиромаштијата преку промоција на претприемништво и развојот на микро и малите претпријатија и други лица кои имаат отежнат пристап кон финансиски услуги.

Цели

Цели

Сојузот се стреми кон остварување на следните цели:

• Остварување на заедничките интереси на членките на Сојузот преку интензивна и активна комуникација со сите релевантни чинители во областа на заедничкото дејствување

• Подобрен пристап до финансиски услуги, како моќен инструмент за развој на претприемништвото и намалување на сиромаштијата, преку интензивна комуникација со целните групи и воведување на иновативни продукти со користење на информатички и комуникациски технологии

• Подобрено деловно опкружување преку поголема инклузивност на деловната заедница и невладиниот сектор во носењето и имплементирањето на легислативата и регулативата во организирана форма

• Промовирање и развој на претприемништвото, поттикнување иновации и развој на партнерства.

• Подобрени капацитети на членките на Сојузот

Нашиот тим

Нашиот тим

tim М-р Горан Лазаревски

Извршен директор

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Моб. +389 78 364 913
     

Елена Цуцулоска

Оперативен менаџер

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Моб. +389 78 435 500

          

Наташа Јорданова

Проектен асистент

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Моб.: +389 78 274 283

Членови

-  ЦЕП Можности Скопје

-  ЗГ ФУЛМ Скопје

-  Микрокредитна фондација Хоризонти Скопје

-  Македонска Развојна Фондација за Претпријатија Скопје - МРФП

Членки

Членки

ЦЕП Можности Скопје

ЗГ ФУЛМ Скопје

Микрокредитна фондација Хоризонти Скопјe

Македонска Развојна Фондација за Претпријатија Скопје - МРФП

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…